Transcriptie Service


Transcriptie is in de taalkunde het zo klankgetrouw mogelijk weergeven van een geschreven tekst of een gesproken taaluiting. In veruit de meeste gevallen betreft transcriptie het omzetten van interviews. van audio naar tekst. We bieden drie verschillende niveaus van transcriptie:

- letterlijk (inclusief eh's, ah's, versprekingen etc)

- woordelijk (zonder fouten, leesbare zinnen)

- samenvattend (inhoud is samengevat, mate van uitgebreidheid is te kiezen)

 

De kosten zijn afhankelijk van de keuze voor één van bovenstaande opties en van de kwaliteit van uw audiobestanden. Aan de hand van een voorbeeld audiofragment, kunnen wij een precieze inschatting van de kosten voor u maken! Via het formulier kunt u uw belangstelling tonen of een kostenindicatie opvragen.